Tag Archives: Warts

โรคหูด

หูด

โณคหูดเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสหูดสามารถติดต่อกันได้ โดยการสัมผัส โดนคนสู่คน และจากสิ่งของที่ผู้เป็นหูดไปสัมผัสแล้วติดไปยังบุคคลที่สองที่มาสัมผัสต่อได้ แต่บุคคลที่สองจะเกิดหูด หรือไม่เกิดหูด ก็ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทางของแต่ละคนด้วยว่าสูงหรือต่ำขนาดไหน …