Tag Archives: นอนยาก

นอนไม่หลับเลยต้องดื่มแอลกอฮอล์

นอนไม่หลับ

ในท่านที่มีความเชื่อที่ว่าต้องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนนอนถึงจะนอนหลับ ถ้าวันไหนไม่ได้ดื่มจะนอนไม่หลับอีกทั้งยังเชื่อไปอีกว่า การดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยในนอนหลับฝันดี นอนหลับได้ง่าย และนอนหลับได้สบายยิ่งขึ้น แต่ในเรื่องนี้ก็มีส่วนเป็นความจริงอยู่เหมือนกันที่ว่าเมื่อดื่มแอลกอฮอล์จะสามารถช่วยให้หลับได้ง่ายขึ้น…