มะเร็งหลอดอาหาร

ปวดคอ

หลอดอาหาร เป็นทางผ่านของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป จากนั้นก็จพทำการบีบตัว เพื่อให้อาหารไหลลงสู่กระเพาะอาหาร โดยหลอดอาหารจะทำการสร้างน้ำเมือกเพื่อใช้ในการหล่อลื่นอาหารให้สามารถลงไปยังกระเพาะง่ายยิ่งขึ้น หลอดอาหารจะทำการหดตัวเป็นระยะๆ คล้ายกับคลื่น
มะเร็งหลอดอาหารนั้นโดยส่วนใหญ่จะพบในชาวจีนเสียมากกว่า เพราะชาวจีนชอบรับประทานอาหารร้อนจัดๆ และมักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะคุณผู้ชาย แต่ทว่ามะเร็งหลอดอาหารสามารถที่จะพบได้ง่าย และสามารถรู้ได้เร็วก่อนมะเร็งอื่นๆ
สาเหตุของมะเร็ง
1. ผู้ที่ชอบรับประทานเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ
2. ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารร้อนจัดๆ
3. ผู้ที่ชอบสูบบุหรี่
4. ผู้ที่ชอบทำออรัลเซกส์
5. พันธุ์กรรม
อาการเบื้องต้น
1. กลืนอาหารลำบาก
2. จะรู้สึกเจ็บมากๆเวลามที่จะกลืนอาหาร
3. บางรายถ้าเป็นหนักอาจจะกลืนน้ำไม่ได้ด้วยซ้ำ
4. อาจจะมีไข้ร่วมด้วย
5. เจ็บหน้าอก
6. เสียงแหบ